[ BECOLAB ] WORKSHOP NƯỚC HOA LẦN ĐẦU TIÊN TẠI TP. BẾN TRE

Banner Hinh Gioi Thieu Workshop (2)

🔥🅷🅾🆃! 🅷🅾🆃! 🅷🅾🆃!🔥 🌷WORKSHOP NƯỚC HOA LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TP. BẾN TRE ____________________________________________ 𝑻𝒖̛̣ 𝒕𝒂𝒚 𝒍𝒂̀𝒎 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒉𝒐𝒂 𝒕𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈? ⚡Workshop Nước hoa “𝑲𝒉𝒂́𝒎 𝒑𝒉𝒂́ 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒎𝒖̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈” là nơi để bạn trải nghiệm tự mình tạo ra một lọ nước hoa mang tên bản thân và […]

0854.666.222