QUOTE – CHÂM NGÔN CUỘC SỐNG – BECO GROUP

“Đằng Nào Thì Bạn Cũng Phải Nghĩ, Vì Vậy Sao Không Nghĩ Lớn Luôn” Donald Trump (tổng Thống Hoa Kỳ)
[𝐐𝐔𝐎𝐓𝐄 – 𝐆𝐎́𝐂 𝐍𝐆𝐀̂̃𝐌 𝐍𝐆𝐇𝐈̃ ] Thương trường được ví như chiến trường đủ để chúng ta biết kinh doanh không hề dễ. Do đó, để có thể đứng vững trên thương trường, để có thể trở thành người thành công trong kinh doanh bạn cần học hỏi kinh nghiệm từ những bậc tiền bối […]